Τι είναι το Cloud Backup;


cloud computing

Το Cloud backup είναι η πλέον διαδεδομένη στρατηγική διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας στον χώρο των υπολογιστών. Δουλεύει μεταξύ 2 τουλάχιστον servers που βρίσκονται σε διαφορετικό γεωγραφικό τόπο, όπου ο πρώτος επικαιροποιεί τα δεδομένα του δεύτερου μέσω internet.

Έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων διότι όπως είναι λογικό, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να συμβεί ένα γεγονός που θα προκαλέσει ταυτόχρονη απώλεια των δεδομένων τόσο στον γεωγραφικό τόπο της πηγής όσο και στον γεωγραφικό τόπο του προορισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό χρησιμοποιούν Cloud Backup.

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας!