Κρατάμε ενημερωμένο backup για εσάς καθημερινά.

we win competition

Η επιτυχής ολοκλήρωση των καθημερινών συγχρονισμών εξαρτάται από 3 παράγοντες:

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω μετρητή:

Θα μετρηθεί η ταχύτητα αποστολής (upload) και λήψης (download) της σύνδεσης μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο Internet αυτή τη στιγμή.

  • Το πλήθος και τον όγκο των αρχείων σας:
Βήμα 1ο: Πλοηγηθείτε στο φάκελο που περιέχει όλα τα αρχεία και τους φακέλους με τα δεδομένα σας και επιλέξτε Properties (ελλ. Ιδιότητες):

Βήμα 2ο: Σημειώστε τους αριθμούς στο κόκκινο και το πράσινο περίγραμμα:
folder properties

Επαναλάβετε τη διαδικασία και σε τυχόν άλλους υπολογιστές όπου έχετε αποθηκευμένα αρχεία.

Μην υπολογίζετε τους υποφακέλους των φακέλων εκείνων για τους οποίους υπολογίσατε τον αριθμό των αρχείων για να αποφύγετε τον διπλό υπολογισμό.

Βεβαιωθείτε ότι υπολογίσατε μόνο 1 φορά τον αριθμό των αρχείων που βρίσκονται σε φακέλους δικτύου και όχι 1 φορά για κάθε τερματικό που έχει πρόσβαση σε αυτούς.

Τέλος, αθροίστε τις επιμέρους μετρήσεις και επιλέξτε παρακάτω:
  • Τον χρόνο αδράνειας της Internet σύνδεσής σας:

Ο χρόνος αυτός θα μπορούσε να είναι το διάστημα κατά το οποίο η εταιρεία είναι κλειστή. Όσο μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα αυτό, τόσο μεγαλύτερος και ο επιτρεπτός όγκος των δεδομένων που μπορείτε να συγχρονίζετε καθημερινά με το Backup Experts Cloud.

Μην υπολογίζετε τον χρόνο των μη εργάσιμων ημερών διότι αυτός προσμετράται μόνο ως προς τον συγχρονισμό που η έναρξή του ξεκίνησε από την τελευταία προηγούμενη εργάσιμη!

Αν για παράδειγμα μια εταιρεία παραμένει κλειστή κατά τις ημέρες Σάββατο & Κυριακή, προφανώς το χρονικό περιθώριο να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός της Παρασκευής (τελευταίας προηγούμενης εργάσιμης) είναι μεγαλύτερο. Το ζήτημα όμως είναι να μπορεί να ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός ακόμη και εντός 2 διαδοχικών εργάσιμων ημερών.

Ο λόγος επιλογής του χρονικού διαστήματος αδράνειας δεν συμβαίνει μόνο για λόγους εκμετάλλευσης της μέγιστης δυνατής ταχύτητας της σύνδεσής σας, αλλά και για καθαρά πρακτικούς λόγους:

Καθ' όλη τη διάρκεια που λειτουργεί η εταιρεία γίνονται αλλαγές στα αρχεία της με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση του συγχρονισμού να ολοκληρώνεται ελλειπώς ή και πότε.

Επιλέξτε το διάστημα αδράνειας της σύνδεσής σας παρακάτω :