Γνωρίζετε τι κινδύνους διατρέχετε ως προς την ασφάλεια των δεδομένων σας;

Παρακαλούμε απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα:

hard drive failure
Η βλάβη στο hardware αποτελεί μια από τις πιο κοινές αιτίες απώλειας δεδομένων. Τόσο οι επαγγελματίες στον χώρο των υπολογιστών όσο και οι απλοί χρήστες, σίγουρα έχουν έλθει αντιμέτωποι με κάποιο γεγονός καταστροφής κάποιας π.χ. πλακέτας, με συχνότερη βέβαια την καταστροφή των σκληρών δίσκων, αφού για 4 στις 10 hardware απώλειες ευθύνονται οι σκληροί δίσκοι.
Γίνεται τακτική παρακολούθηση των servers σας από τεχνικό;


Υπάρχει πρόσβαση σε οτιδήποτε ανταλλακτικό χρειαστούν οι servers της εταιρείας;

Υπάρχει Computer Room που να διαθέτει 1 τουλάχιστον εφεδρικό κλιματιστικό;

Υπάρχουν UPS στα οποία γίνεται συντήρηση και αντικατάσταση των μπαταριών ανά 2-3 χρόνια;

Τα UPS είναι ρυθμισμένα να κάνουν shut down τους servers σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;


hard drive failure
Κάθε μέρα εμφανίζονται καινούργιες απειλές, πιο επιθετικές από εκείνες του παρελθόντος, ενώ ταυτόχρονα ο όγκος των δεδομένων μας συνεχώς πολλαπλασιάζεται.
Υπάρχουν τοπικά αντίγραφα ασφαλείας πλήρως επικαιροποιημένα και με ιστορικότητα; [τι είναι;]


Υπάρχουν σε διαφορετικό γεωγραφικό τόπο αντίγραφα ασφαλείας πλήρως επικαιροποιημένα και με ιστορικότητα; [τι είναι;]


hard drive failure
Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τον ανθρώπινο παράγοντα σε 2 κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το ακούσιο ανθρώπινο λάθος, όταν δηλαδή κάποιος προβεί σε μια ζημιογόνα για την εταιρεία ενέργεια και άθελά του γίνει αιτία απώλειας αρχείων. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι περιπτώσεις εκείνες όπου εσκεμμένα έγινε κάποια ζημιογόνα για την εταιρεία ενέργεια από υπάλληλο, συνήθως κατά την παύση συνεργασίας του με αυτήν. Στατιστικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το 24% των περιπτώσεων απώλειας δεδομένων προέρχεται από τον "αδύναμο κρίκο" του ανθρώπινου παράγοντα.
Υπάρχει file server με προκαθορισμένα δικαιώματα εγγραφής, διαγραφής & ανάγνωσης των χρηστών, εκτός του οποίου δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά αρχεία στα οποία οι χρήστες να έχουν πρόσβαση;

Υπάρχουν σε διαφορετικό γεωγραφικό τόπο αντίγραφα ασφαλείας πλήρως επικαιροποιημένα και με ιστορικότητα [τι είναι;], στα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση από κανέναν πέραν της διοίκησης της εταιρείας;