backup πολιτικές

Backup πολιτικές και διαχείριση εφεδρικότητας.

Στις μέρες μας η Απώλεια Δεδομένων δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο. Εκεί που ένας μέσος χρήστης εντοπίζει την αιτία της απώλειας αυτής σε κάποιο ατυχές γεγονός ή μια κακή σύμπτωση, η εμπειρία ενός τεχνικού βλέπει κακή διαχείριση, άγνοια κινδύνου και ακατάλληλη στρατηγική ή απουσία αυτής.

Backup πολιτικές

Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των συνηθέστερων λαθών που κάνει ο μέσος χρήστης όταν προσεγγίζει το πρόβλημα της εφεδρικότητας:

Απουσία περιοδικότητας.

Η διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων των σημαντικών αρχείων ενός οργανισμού και η ενημέρωση αυτών πρέπει να συμβαίνει σε καθημερινή βάση. Παράλληλα πρέπει να υφίσταται και η δυνατότητα της επαναφοράς των αρχείων αυτών σε προηγούμενες εκδόσεις για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα π.χ. 1 έτος. Τα εφεδρικά αντίγραφα που δημιουργήθηκαν σε κάποια τυχαία χρονική στιγμή στο παρελθόν και δεν ενημερώθηκαν από τότε, σπανίως βοηθούν στην έγκαιρη και αποτελεσματική αποκατάσταση της παραγωγής σε περίπτωση απώλειας.

Απουσία στρατηγικής επαναφοράς.

Η τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Backup από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται και η δυνατότητα άμεσης επαναφοράς των δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Δεν έχουν λείψει οι περιπτώσεις οργανισμών που ενώ διατηρούσαν Αντίγραφα Ασφαλείας, τη στιγμή χρειάστηκε να αξιοποιηθούν απουσίαζε η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

Μπορούμε να συνοψίσουμε τα παραπάνω με την αναφορά στους γνωστούς στον κύκλο των System Administrators παράγοντες RPO & RTO. RPO ή "Recovery Point Objective" είναι ο στόχος της ελαχιστοποίησης της χρονικής απόστασης μεταξύ της υφιστάμενης μέχρι πριν την απώλεια εικόνας των δεδομένων και της αντίστοιχης μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. RTO ή "Recovery Time Objective" είναι ο στόχος της ελαχιστοποίησης του χρόνου που θα μεσολαβήσει μεταξύ της απώλειας δεδομένων και της αποκατάστασης της παραγωγής.

<a href='/glossary?Id=109' target='_blank'><b>RTO</b></a> and <a href='/glossary?Id=110' target='_blank'><b>RPO</b></a>

Εφεδρικά αντίγραφα Backup και πρωτότυπα στο ίδιο σημείο.

Η απώλεια των δεδομένων προκύπτει και από παράγοντες που σχετίζονται στενά με τον τόπο στον οποίο αυτά "κατοικούν". Επομένως δεν είναι καθόλου καλή ιδέα πρωτότυπα και αντίγραφα να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση φωτιάς, κλοπής, προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, φυσικών φαινομένων κοκ είναι εξαιρετικά πιθανό να χάσετε ταυτόχρονα τόσο τα αρχεία σας όσο και τα Backup τους.

Χρήση ακατάλληλων μέσων αποθήκευσης.

Μήπως για τα εφεδρικά σας αντίγραφα χρησιμοποιείτε επανεγγράψιμες κασέτες ή CD των οποίων η ορθή λειτουργία δεν έχει ελεγχθεί ή ελέγχεται αραιά και που; Ευτυχώς η σύγχρονη Τεχνολογία μας έχει εφοδιάσει με μέσα αποθήκευσης πολύ ταχύτερα και πολύ πιο αξιόπιστα από τα παραπάνω. Η εποχή της κασέτας και του CD έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Σύγχυση μεταξύ του Backup και των RAID συστοιχιών.

Οι συστοιχίες RAID χρησιμεύουν στο να χτίζουμε συστήματα με αποθηκευτικό χώρο το άθροισμα μέρους της χωρητικότητας των σκληρών δίσκων που τα απαρτίζουν, τα οποία θα δουλεύουν με ταχύτητα συνήθως μεγαλύτερη από εκείνη των μεμονωμένων δίσκων. Το RAID είναι απαραίτητο γιατί, μεταξύ των άλλων, κατά το ενδεχόμενο αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων δίσκων είναι πολύ πιθανό οι προβληματικοί δίσκοι να αντικατασταθούν χωρίς διακοπή της παραγωγής. Προϋπόθεση φυσικά αποτελεί ο τακτικός έλεγχος της συστοιχίας. Από την άλλη όμως οι συστοιχίες RAID φέρουν πολλά από τα μειονεκτήματα των μεμονωμένων δίσκων αποθήκευσης, όσον αφορά την εφεδρικότητα καθότι είναι ευάλωτες:


►Σε ιούς.
►Σε File Corruption.
►Σε Ανθρώπινο Λάθος.
►Σε απρόοπτα που αφορούν τον χώρο φύλαξης των δεδομένων.
►Σε τυχόν βλάβη του RAID Controller.

Αν σε κάτι από τα παραπάνω "βλέπετε" τον εαυτό σας, τότε θα σας δίναμε τη συμβουλή να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε το πρόβλημα της εφεδρικότητας των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση η Backup Experts είναι δίπλα σας για να σας εξασφαλίσει την Εφεδρική Στρατηγική Backup εκείνη που θα σας απαλλάξει από κάθε κίνδυνο απώλειας.

Επιστροφή