zfs file system

Το file system

Το File System στην πράξη είναι ο θεμέλιος λίθος για την αποθήκευση των αρχείων μας στις μονάδες αποθήκευσης του υπολογιστή μας. Υπάρχουν πολλά και διάφορα file systems και κάθε υπολογιστής χρησιμοποιεί ένα από αυτά. Μάλιστα επειδή είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από το λειτουργικό σύστημα, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιο File System θα χρησιμοποιήσουμε πριν εγκαταστήσουμε το λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε λειτουργικό συστήμα μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε File System θέλουμε. Εφόσον το λειτουγικό σύστημα αναλαμβάνει την επαφή μας με τη μονάδα αποθήκευσης και όχι εμείς απευθείας, θα πρέπει το File System το οποίο επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε να υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα που έχουμε επιλέξει. Άρα λοιπόν στην επιλογή του λειτουργικού συστήματος θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και αυτή την βασική παράμετρο.

Η Backup Experts, δίνοντας προτεραιότητα στην ακεραιότητα των δεδομένων σας, επιλέγει τόσο στους τοπικούς file servers που παρέχει δωρεάν στους πελάτες της όσο και στους servers που απαρτίζουν το Backup Experts Cloud το Zettabyte File System (ZFS) ως κορυφαία επιλογή, σε συνδιασμό με κάποια από τις τεχνολογίες RAID.


Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ZFS έχει αναπτυχθεί από την πασίγνωστη στον χώρο της πληροφορικής εταιρεία Oracle.

Επιστροφή