backup με μηδενικό κόστος

Στιβαρό backup & DRP με μηδενικό ή αρνητικό κόστος.

Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να σας αποδείξουμε ότι εφόσον μια εταιρεία ή οργανισμός σέβεται τα Δεδομένα του και άρα τρέχει μια τουλάχιστον τοπική Backup διαδικασία, τότε ξοδεύει περισσότερα από το κόστος της υπηρεσίας Backup Experts Cloud Backup η οποία παρέχει δωρεάν τοπικό Backup, σε δωρεάν παρεχόμενο τοπικό File Server, σε συνδυασμό με απομακρυσμένο (Cloud) Backup με Ιστορικότητα. Ο ισχυρισμός μας θα βασιστεί στα ακόλουθα Δεδομένα:

  • Ο όγκος των δεδομένων της εταιρείας δεν υπερβαίνει τα 3 TB
  • Στην εταιρεία τρέχει μια μόνο τοπική διαδικασία Backup
  • Η διαδικασία Backup τρέχει αυτοματοποιημένα & προγραμματισμένα
  • H διαδικασία Backup εξυπηρετείται από Server
  • Η εταιρεία επιβαρύνεται το κόστος του Hardware του παραπάνω Server

ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΣΤΗ:

Το εν λόγω κόστος απεικονίζεται τόσο σε μορφή ημερομισθίων, όσο και σε μορφή αγοράς Hardware προκειμένου να εξυπηρετηθεί η τοπική διαδικασία Backup. Με άλλα λόγια ο τεχνικός ή όποιος άλλος αφιερώνει χρόνο για να να παρακολουθεί την τοπική Backup διαδικασία είναι υποχρεωμένος να διαβάζει τα logs των προγραμματισμένων Backup διαδικασιών, να διενεργεί σποραδικούς ελέγχους στα εφεδρικά αντίγραφα, να διαβάζει τα logs των Hardware tests του Backup Server, να εκτελεί τις απαραίτητες γι' αυτόν ενημερώσεις (updates), να αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα που προκύπτουν π.χ. restart, RAID rebuilt σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου RAID member, τυχόν αντικατάσταση τροφοδοτικού, κάρτας δικτύου κλπ.

Από την άλλη, συνήθως σε χρονικό διάστημα 5 ετίας χρειάζεται να διενεργείται αλλαγή στο Hardware του Backup Server. Το χρονικό διάστημα αυτό δεν είναι απόλυτο αλλά ενδεικτικό. Μπορεί για παράδειγμα να παραμείνει ένας Server λειτουργικός για περισσότερο από 5 έτη με την αντικατάσταση του μη λειτουργικού του Hardware του ή όχι. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει Server που θα δουλεύει για πάντα πρώτον και δεύτερον όσο ένας Server παλιώνει, τόσο η αγορά παύει να τον υποστηρίζει σε επίπεδο ανταλλακτικών, κάτι που αργά ή γρήγορα θα κάνει την αντικατάστασή του αναγκαία.

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΣΤΗ:

Αν θεωρήσουμε ως ελάχιστο ωρομίσθιο του εργαζόμενου που ασχολείται με την διαδικασία Backup τα €6 και το ελάχιστο κόστος ενός Backup File Server τα €350 / 5 ετία, τότε τα συνολικά κόστη με τα οποία επιβαρύνεται μια επιχείρηση για να μπορεί να συντηρεί την ελάχιστη δυνατή διαδικασία τοπικού Backup όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω διαμορφώνεται ως εξής:

Είδος Κόστους Χρονική διάρκεια € / μήνα
Παρακολούθηση Backup logs 10 λεπτά / μέρα €20
Παρακολούθηση Hardware test logs 10 λεπτά / μέρα €20
Σποραδικά Backup tests 10 λεπτά / μέρα €20
Server updates 10 λεπτά / μέρα €20
Αντιμετώπιση προβλημάτων 10 λεπτά / μέρα €20
Κόστη Hardware 0 λεπτά / μέρα €5,80
ΣΥΝΟΛΑ: 50 λεπτά / μέρα €105,80

Με βάση την αμοιβή των €6 ανά ώρα απασχόλησης, οι παραπάνω χρόνοι μεταφράζονται σε ακριβώς €5 ανά ημέρα, ή σε €100 / μήνα στα οποία έρχονται να προστεθούν τα €5,80 του Hardware του Backup Server. Επομένως το κόστος του ελάχιστου τοπικού Backup για την προστασία των δεδομένων μιας εταιρείας δεν μπορεί να είναι λιγότερο των €100 / μήνα, δηλαδή όσο του Premium προγράμματος της υπηρεσίας μας στην οποία περιλαμβάνονται:


  • Δωρεάν καθημερινό τοπικό Backup σε δωρεάν παρεχόμενο File Server.
  • Δωρεάν Ιστορικότητα χρονικού βάθους 1 έτους για ανάκτηση παλαιοτέρων versions των αρχείων σας ή για ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων.
  • Χωρητικότητα 3 TB για Backup στο Cloud με καθημερινό συγχρονισμό.
  • Δωρεάν καθημερινή παρακολούθηση από την αρχή μέχρι το τέλος όλων των Backup διαδικασιών από τους έμπειρους τεχνικούς μας.
  • Γραπτή δέσμευση για επαναφορά των αρχείων σας εντός 24 ωρών από τη στιγμή που θα το ζητήσετε.

Επιπλέον η υπηρεσία μας σας προφυλάσσει από δυσάρεστα που αφορούν τον έναν και μοναδικό τόπο όπου βρίσκονται τα Δεδομένα. Κάποια από αυτά θα μπορούσαν να είναι:

Ταυτόχρονα διενεργεί για εσάς όλες τις απαραίτητες τοπικές Backup διαδικασίες για τις οποίες εσείς δεν χρειάζεται να αφιερώνετε καθόλου χρόνο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Το ελάχιστο σχετικά με το Backup που πρέπει να ακολουθεί μια εταιρεία ή ένας οργανισμός που σέβεται τα Δεδομένα του εκφραζόμενο σε όρους κόστους, υπερβαίνει το μέγιστο των προτεινόμενων προγραμμάτων της υπηρεσίας Backup Experts Cloud Backup και υπολείπεται ξεκάθαρα σε όρους παροχών και πλεονεκτημάτων. Συνεπώς, χωρίς υπερβολή και εκτός των άλλων, χάνετε χρήματα όταν επιλέγετε το κόστος της διενέργειας των Backup διαδικασιών να το επιβαρύνονται οι πόροι της ίδιας της επιχείρησής σας.

Επιστροφή