Τα καθήκοντα ενός Cloud Backup παρόχου και ενός Cloud Backup χρήστη

Τα καθήκοντα ενός Cloud Backup παρόχου και ενός Cloud Backup χρήστη.

Το Cloud Backup αποτελεί την τέλεια λύση για την ασφάλεια των δεδομένων και βασίζεται στην ταυτόχρονη ύπαρξη τους σε διαφορετικά τοπικά σημεία. Η επιτυχία του όμως κρίνεται και στη συνεργασία μεταξύ Cloud Backup παρόχου και Cloud Backup χρήστη όπου κάθε μια από τις 2 αυτές πλευρές έχει διαφορετικά και διακριτά μεταξύ τους καθήκοντα. Από την πλευρά του Cloud Backup παρόχου:

►Καθημερινή λήψη Backup και ενημέρωση του χρήστη σε για την επιτυχή ή μη έκβαση της διαδικασίας.
►Έλεγχος των backups ότι είναι πλήρως λειτουργικά.
►Έλεγχος των backups ως προς την εγκυρότητα.
Ακόμη κι όταν όλα δείχνουν ότι οι διαδικασίες τρέχουν κανονικά, ενδέχεται από λάθος του χρήστη να μην ενημερώνονται τα Cloud αντίγραφα των αρχείων του διότι π.χ. έπαψε ο τελευταίος να σώζει στο σωστό αποθηκευτικό σημείο. Η ευθύνη για την εγκυρότητα των αντιγράφων ασφαλείας Backup βαραίνει τόσο τον χρήστη όσο και το πάροχο.
►Έλεγχος της χωρητικότητας του πελάτη στο Cloud και έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη.
►Διατήρηση αρχείου καταγραφής όλων των συγχρονισμών, από την αρχή μέχρι σήμερα και ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές ζητηθούν.
►Άμεση ανταπόκριση (το πολύ εντός 24 ωρών) στα requests του χρήστη για επαναφορά:
1)Μέρους των αρχείων του.
2)Του συνόλου των αρχείων του.
3)Παλαιότερων εκδόσεων των αρχείων του.

Και από την πλευρά του Cloud Backup χρήστη:

►Ορθολογική ταξινόμηση αρχείων.
Αποφυγή διπλών και τριπλών διαφορετικών εκδόσεων του ίδου αρχείου σε διαφορετικά σημεία αποθήκευσης. Δημιουργία κοινών κανόνων μέσα στην εταιρεία που διέπουν την αποθήκευση των αρχείων.
►Απόφαση για το ποιά αρχεία είναι χρήσιμα και ποια πρέπει να διαγραφούν.
►Εγκυρότητα των Backup αντιγράφων ασφαλείας έτσι όπως αυτή περιγάφεται παραπάνω.
►Περιοδικός έλεγχος του τοπικού σημείου αποθήκευσης των δεδομένων.
►Περιοδικός ποιοτικός έλεγχος του τοπικού δικτύου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Η ασφάλεια των αρχείων αποτελεί σημείο κλειδί για την ομαλή λειτουργία της κάθε επιχείρησης και χτίζεται καθημερινά τόσο από την πλευρά του Cloud Backup παρόχου όσο και του Cloud Backup χρήστη.

Επιστροφή