χαρακτηριστικά και σκοπός της συστοιχίας RAID 0

Χαρακτηριστικά και σκοπός της συστοιχίας RAID 0.

Οι συστοιχίες RAID φτιάχτηκαν με σκοπό να πετυχαίνουμε μεγαλύτερες χωρητικότητες και μεγαλύτερες ταχύτητες εν σχέση με έναν μεμονομένο δίσκο, καθώς και ανοχή σε απώλεια δίσκων, αν και ο κανόνας αυτός έχει και εξαιρέσεις. Ειδικά για την περίπτωση του RAID 0, προσφέρει αύξηση τόσο της χωρητικότητας όσο και της ταχύτητας χωρίς καμία ανοχή σε επίπεδο απώλειας σκληρού δίσκου.

...αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρουμε να ανακτήσουμε ένα μέρος των δεδομένων ενός RAID member, τότε η απώλεια σε Δεδομένα θα συνίσταται στο γινόμενο της χωρητικότητας του μη ανακτήσιμου αυτού μέρους επί τον αριθμό των RAID members. Χωρίς πολλά-πολλά, αυτό συνεπάγεται πως αν χάσετε έναν RAID member, τότε χάνετε όλη τη συστοιχία...

Ας ξεκινήσουμε με την υπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή, όπως ο RAID Controller, ο επεξεργαστής η μνήμη και το τροφοδοτικό μπορούν να υποστηρίξουν την συστοιχία τύπου RAID 0 και δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη της επιθυμητής αύξησης στην ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής.

  • Τι είναι το RAID 0.

Το RAID 0 απαρτίζεται από 2 τουλάχιστον δίσκους, δηλαδή στην απλούστερη μορφή του έχει 2 δίσκους ή RAID members, όχι απαραίτητα ίδιας χωρητικότητας, κανόνας που ισχύει με εξαιρέσεις. Πάντως, όταν οι διαφορετικές χωρητικότητες είναι επιτρεπτές, καταλήγουμε σε ένα partition για κάθε μεγαλύτερο από τον μικρότερο σε χωρητικότητα RAID member δίσκο, το οποίο θα έχει χωρητικότητα ίση με εκέινη του μικρότερου RAID member δίσκου. Το μέρος της χωρητικότητας των RAID members στους οποίους δημιουργήθηκαν partitions και το οποίο δεν ανήκει στη συστοιχία μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε διαφορετικά, όπως κάθε άλλο εκτός συστοιχίας partition.

  • RAID 0 και ταχύτητα.

Εσφαλμένα πολλοί νομίζουν ότι η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής του RAID 0 ισούται με το άθροισμα των αντίστοιχων ταχυτήτων των RAID members. Στην πραγματικότητα η ταχύτητα της συστοιχίας RAID 0 ισούται με την ταχύτητα του πιο αργού δίσκου πολλαπλασιασμένη επι τον αριθμό των RAID members. Τώρα το ποιός από τους RAID members είναι ο πιο αργός δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την καλή κατάσταση ή τη θερμοκρασία του δίσκου. Όπως αναφέραμε πιο πάνω, στην περίπτωση των ανισομεγεθών RAID members όπου ένας ή περισσότεροι φέρουν και εκτός συστοιχίας partitions, η εξυπηρέτηση ανάγνωσης και εγγραφής από τα partitions αυτά ενδέχεται να μειώσουν την ταχύτητα ενός RAID member, κάτι που ενδεχομένως με τη σειρά του μειώσει και την ταχύτητα ολόκληρης της RAID 0 συστοιχίας.

  • Η ουσία του RAID 0.

Η λειτουργία της συστοιχίας RAID 0 βασίζεται στο δόγμα ότι τίποτα δεν γράφεται δεύτερη φορά. Ο διαχωρισμός των δεδομένων προηγείται της αποθήκευσης και επομένως κατά την ανάγνωση ενός αρχείου ζητούνται Δεδομένα ΠΡΩΤΟΝ: από όλους τους RAID members, κάτι που αυξάνει την ταχύτητα, και ΔΕΥΤΕΡΟΝ: τα Δεδομένα που ζητούνται από κάθε RAID member δεν είναι τα ίδια. Το δεύτερο σημαίνει πως αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρουμε να ανακτήσουμε ένα μέρος των δεδομένων ενός RAID member, τότε η απώλεια σε Δεδομένα θα συνίσταται στο γινόμενο της χωρητικότητας του μη ανακτήσιμου αυτού μέρους επί τον αριθμό των RAID members. Χωρίς πολλά-πολλά, αυτό συνεπάγεται πως αν χάσετε έναν RAID member, τότε χάνετε όλη τη συστοιχία.

Σε όρους ασφάλειας, η συστοιχία RAID 0 εξαρτάται από έναν και μόνο δίσκο της και μάλιστα απο τον χειρότερο, ενώ δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για δεύτερο δίσκο της συστοιχίας.

Σε όρους ταχύτητας, το κέρδος από την αύξηση της ταχύτητας ανάγνωσης-εγγραφής είναι σημαντικό, κάτι που βοηθάει σε επίπεδο παραγωγής.

Συνοψίζοντας, η συστοιχία τύπου RAID 0 είναι χρήσιμη σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και σίγουρα για Δεδομένα που είτε δεν μας ενοχλεί η τυχόν απώλεια τους είτε που υπάρχουν και σε άλλο ασφαλές Backup σημείο.

Επιστροφή