Χαρακτηριστικά και σκοπός της συστοιχίας raid 6 και raid 7

Χαρακτηριστικά και σκοπός της συστοιχίας RAID 6 και RAID 7.

Οι συστοιχίες τύπου RAID 6 και RAID 7 είναι προϊόν της επιτυχημένης προσπάθειας να αποσοβηθούν τα μειονεκτήματα των συστοιχιών RAID 5. Για να υλοποιηθούν χρειάζονται 4 και 5 τουλάχιστον σκληρούς δίσκους αντίστοιχα. Η ανοχή σε απώλεια είναι 2 & 3 σκληροί δίσκοι αντίστοιχα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των RAID members, ενώ η χωρητικότητα τους αυξάνει ισόποσα για κάθε ίσο ως προς την χωρητικότητα επόμενο RAID member πλην των τεσσάρων (4) για το RAID 6 ή των πέντε (5) για το RAID 7. Ας εξετάσουμε όμως όλα τα Δεδομένα εκτενέστερα.

Οι συστοιχίες τύπου RAID 6 και RAID 7 αποτελούν λύσεις υψηλής περιπλοκότητας και θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται καθημερινά από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό καθώς επίσης και να υποστηρίζονται από εφεδρικά εξαρτήματα τα οποία θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα. Τέτοια θα μπορούσαν να είναι εφεδρικοί σκληροί δίσκοι και RAID Controller. Σίγουρα όμως θα πρέπει να συνοδεύονται και από μια στιβαρή Εφεδρική Στρατηγική Backup, όπως είναι η υπηρεσία Backup Experts Cloud Backup, αφού όπως όλες οι συστοιχίες είναι ευάλωτες σε παράγοντες όπως το Ανθρώπινο Λάθος, τα απρόοπτα, τους ιούς, το File Corruption και άλλα...

Σε επίπεδο ταχύτητας, η συστοιχία τύπου RAID 6 "τρέχει" με εκείνη του πιο αργού RAID member πολλαπλασιασμένη με το σύνολο των RAID members πλην δύο. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι μια συστοιχία τύπου RAID 6 αποτελείται από 4 RAID members, που είναι και η απλούστερη μορφή της, τότε η ταχύτητα της θα ισούται με το διπλάσιο της ταχύτητας του πιο αργού από τους members. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τις συστοιχίες τύπου RAID 7, στην πιο απλή μορφή της, με τη διαφορά ότι αφαιρούνται τρείς (3) αντί για δύο (2) από τον υπολογισμό ταχύτητας και χρειάζονται κατ' ελάχιστο 5 σκληροί δίσκοι αντί για τέσσερις (4). Υπό αυτές τις συνθήκες, από θεωρητική σκοπιά μπορούμε να "χτίσουμε" μια συστοιχία τύπου RAID 6 ή RAID 7 και να επιτύχουμε την επιθυμητή ταχύτητα τοποθετώντας τον κατάλληλο αριθμό members.

Αντίστοιχα, από πλευράς χωρητικότητας, η συνολική χωρητικότητα μιας συστοιχίας RAID 6 ισούται με το άθροισμα των χωρητικοτήτων των RAID members πλην δύο (2) και πλην τρείς (3) για το RAID 7. Επομένως, όπως ακριβώς συμβαίνει με το θέμα της ταχύτητας, έτσι και με τη χωρητικότητα μπορούμε να "χτίσουμε" μια συστοιχία RAID 6 ή RAID 7 με την επιθυμητή χωρητικότητα επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθμό από RAID members. Από την άλλη βέβαια, τόσο για το θέμα της χωρητικότητας όσο και για το θέμα της ταχύτητας θα πρέπει να συνυπολογίσουμε παράγοντες όπως η περιπλοκότητα (complexity), το Hardware και τα κόστη, που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνα των συστοιχιών μικρότερων τύπων (0,1, & 5).

Τα Δεδομένα που αποθηκεύονται εντός μιας συστοιχίας RAID 6 διαμοιράζονται με τέτοιο τρόπο μεταξύ των RAID members, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους από τον συνδυασμό των δεδομενων των υπολοίπων, εφόσον χαθούν μέχρι 2 από αυτούς. Το αντίστοιχο ισχύει και για τις RAID 7 συστοιχίες με τη διαφορά ότι η ανάκτηση παραμένει εφικτή ακόμη και μετά την απώλεια τρίτου RAID member. Υπάρχουν όμως κι άλλα πλεονεκτήματα.

Για τις RAID 5 συστοιχίες γνωρίζουμε ότι με τη θυσία ενός σκληρού δίσκου μπορούμε να "στήσουμε" ένα αποθηκευτικό σύστημα που να φέρει την ανοχή σε απώλεια μιας RAID 1 συστοιχίας στην απλούστερη μορφή της, συνδυαζόμενη με την αύξηση σε ταχύτητα μιας RAID 0 συστοιχίας έχοντας όμως σαν σημαντικό μειονέκτημα το λεγόμενο URE (Unrecoverable Data Rate Error). Ευτυχώς για τις RAID 6 και RAID 7 συστοιχίες το συγκεκριμένο μειονέκτημα δεν υφίσταται. Στην πραγματικότητα, το εν λόγω πρόβλημα απλώς μετατοπίστηκε χρονικά και θα επανέλθει στην επιφάνεια εφόσον οι χωρητικότητες των σκληρών δίσκων στο μέλλον υπερβούν κάποια συγκεκριμένα επίπεδα.

Οι συστοιχίες τύπου RAID 6 και RAID 7 έχουν κατά κύριο λόγο εφαρμογή σε αποθηκευτικά συστήματα μεγάλης χωρητικότητας. Ταυτόχρονα, επειδή αποτελούν λύσεις υψηλής περιπλοκότητας, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται καθημερινά από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό καθώς επίσης και να υποστηρίζονται από εφεδρικά εξαρτήματα τα οποία θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα. Τέτοια θα μπορούσαν να είναι εφεδρικοί σκληροί δίσκοι και RAID Controller. Σίγουρα όμως θα πρέπει να συνοδεύονται και από μια στιβαρή Εφεδρική Στρατηγική Backup, όπως είναι η υπηρεσία Backup Experts Cloud Backup, αφού όπως όλες οι συστοιχίες είναι ευάλωτες σε παράγοντες όπως το Ανθρώπινο Λάθος, τα απρόοπτα, τους ιούς, το File Corruption και άλλα.

Επιστροφή