backup optimization

Backup Optimization.

Καθώς οι Τεχνολογία προοδεύει και οι ταχύτητες των δικτύων αυξάνουν, οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο έρχονται συνεχώς αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Ο όγκος των δεδομένων μας συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Η ετοιμότητα ως προς την ϋιοθεσία μιας Cloud based λύσης στο θέμα του Backup, που είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που μια επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει, από επιχείρηση σε επιχείρηση διαφέρει.

Ένας Server μπορεί να παραμένει συνεχώς ανοικτός και κατά τις μη παραγωγικές ώρες (π.χ. τη νύχτα) να εκτελεί τις απαραίτητες διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο Cloud. Τα τερματικά δεν πρέπει να παραμένουν ανοικτά συνεχώς. Ο χρόνος ζωής τους μειώνεται δραματικά και η υποστήριξη αδειάλλειπτης λειτουργίας (UPS) τους κοστίζει πολύ. Επίσης, ενδέχεται μεταξύ τους τα τερματικά να αποθηκεύουν σε κάποιο ποσοστό ίδια Δεδομένα, πράγμα που συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος σε Cloud resources και απώλεια σε χρόνο ολοκλήρωσης των καθημερινών Backup διαδικασιών. Έπειτα, όπως γνωρίζουν οι τεχνικοί δικτύων, είναι αποτελεσματικότερο και γρηγορότερο να "ανοίγει" 1 thread με το Cloud για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, δηλαδή εκείνο του File Server, παρά πολλά threads μαζί, δηλαδή 1 για κάθε Τερματικό. Επί τη ευκαιρία, αυτοί είναι και οι λόγοι που οι "εφαρμογές Cloud Backup & Cloud Storage" που πλασάρονται ως δωρεάν ή μη λύσεις και τις οποίες ο χρήστης τις εγκαθιστά σε κάθε Τερματικό, δεν αποτελούν επαγγελματική προσέγγιση στο θέμα τις εφεδρικότητας...

Η ιδέα του Cloud γίνεται στις μέρες μας όλο και πιο οικεία. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τα πολλαπλά οφέλη και τα χαμηλά κόστη. Όμως, είναι σχεδόν σίγουρο ότι όλες οι επιχειρήσεις, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, θα κληθούν στο μέλλον να υλοποιήσουν αλλαγές σε επίπεδο Software και Hardware προκειμένου να γίνουν συμβατές με αυτή την ιδέα. Ειδικότερα για το θέμα της εφεδρικότητας (Backup) των δεδομένων, οι προσαρμογές αυτές θα μπορούσαν να χωριστούν στις παρακάτω 5 κατηγορίες:


  • Διασπορά δεδομένων.

Αν είστε τεχνικός, γνωρίζετε ήδη ότι η εξυπηρέτηση της ροής των δεδομένων εντός μιας επιχείρησης προϋποθέτει Hardware ειδικών προδιαγραφών, με υλοποίηση κάποιου είδους συστοιχίας RAID, με ίσως παραπάνω της μιας κάρτας δικτύου κοκ. Επομένως αντενδείκνυται οι χρήστες να αποθηκεύουν τα Δεδομένα τους στα κατά τόπους τερματικά τους. Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής:

Τα τερματικά είναι πολύ ευάλωτα σε σχέση με έναν File Server, για λόγους Software & Hardware. Έτσι, όταν οι χρήστες αποθηκεύουν τα Δεδομένα τους στο Τερματικό τους φέρουν υψηλότερο κίνδυνο.

Για τον παραπάνω λόγο τα τερματικά οφείλουν να είναι άμεσα αντικαταστάσιμα. Εφόσον κάποιο από αυτά χαλάσει, θα πρέπει ο χρήστης να μπορεί να συνεχίσει την εργασία του μεταβαίνοντας σε κάποιο διπλανό ή εφεδρικό σταθμό εργασίας χωρίς να διακοπεί η ροή της παραγωγής, κάτι που θα γλιτώσει την επιχείρηση από ζημιές.

Ευκολότερα δημιουργείς Αντίγραφα Ασφαλείας για 1 Server παρά για πολλά τερματικά. Ένας Server μπορεί να παραμένει συνεχώς ανοικτός και κατά τις μη παραγωγικές ώρες (π.χ. τη νύχτα) να εκτελεί τις απαραίτητες διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο Cloud. Τα τερματικά δεν πρέπει να παραμένουν ανοικτά συνεχώς. Ο χρόνος ζωής τους μειώνεται δραματικά και η υποστήριξη αδειάλλειπτης λειτουργίας (UPS) τους κοστίζει πολύ. Επίσης, ενδέχεται μεταξύ τους τα τερματικά να αποθηκεύουν σε κάποιο ποσοστό ίδια Δεδομένα, πράγμα που συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος σε Cloud resources και απώλεια σε χρόνο ολοκλήρωσης των καθημερινών Backup διαδικασιών. Έπειτα, όπως γνωρίζουν οι τεχνικοί δικτύων, είναι αποτελεσματικότερο και γρηγορότερο να "ανοίγει" 1 thread με το Cloud για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, δηλαδή εκείνο του File Server, παρά πολλά threads μαζί, δηλαδή 1 για κάθε Τερματικό. Επί τη ευκαιρία, αυτοί είναι και οι λόγοι που οι "εφαρμογές Cloud Backup & Cloud Storage" που πλασάρονται ως δωρεάν ή μη λύσεις και τις οποίες ο χρήστης τις εγκαθιστά σε κάθε Τερματικό, δεν αποτελούν επαγγελματική προσέγγιση στο θέμα τις εφεδρικότητας.


  • Αρχειοθέτηση βάσει σημαντικότητας.

Η αποθήκευση των δεδομένων κοστίζει. Ο αυξανόμενος όγκος των δεδομένων καθυστερεί την ολοκλήρωση των καθημερινών διαδικασιών Backup και ειδικά όταν πρόκειται για ασήμαντα αρχεία, το κόστος του παραπάνω όγκου που δεσμεύεται στο Cloud ίσως αποτελεί ζημιά για την επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση λοιπόν οφείλει να μπορεί να διακρίνει άμεσα τα χρήσιμα σε σχέση με τα συνολικά αρχεία της. Ιδανικά, τα μη χρήσιμα αρχεία θα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο τοπικά και στο φθηνότερο δυνατό μέσο αποθήκευσης που η επιχείρηση διαθέτει.


  • Διαγραφή δεδομένων.

Κάθε Cloud Backup Optimized επιχείρηση θα πρέπει να ξεφορτώνεται τα άχρηστα αρχεία της. Έτσι θα αξιοποιεί καλύτερα τις υποδομές της και θα μπορεί με το ελάχιστο κόστος να επιτυγχάνει την κατάλληλη Εφεδρική Στρατηγική.


Οι servers που εξυπηρετούν την παραγωγή δεν πρέπει να εξυπηρετούν και την αποθήκευση των δεδομένων. Ορίστε μερικοί από τους σημαντικούς λόγους:

Μετάβαση του Production Server σε κάποιον VPS Host. Όταν ο Server που εξυπηρετεί την παραγωγή είναι "φορτωμένος" και με τα Δεδομένα σας τότε είναι από δύσκολο και δαπανηρό ως αδύνατο να μεταφερθεί σε Cloud υποδομές.

Οι servers χρειάζονται αναβάθμιση-αντικατάσταση συνήθως ανά 5 ετία. Η διαδικασία αυτή γίνεται δυσκολότερη και χρονοβόρα όταν ο Server που εξυπηρετεί την παραγωγή είναι "φορτωμένος" και με τα Δεδομένα σας.

P2V-Physical to Virtual. Η ταχύτατη εξέλιξη του Hardware σε συνδυασμό και με άλλες ευκολίες, έχει δημιουργήσει την τάση στο χώρο της πληροφορικής να τρέχουν παραπάνω από 1 εξυπηρετητές (servers) μοιραζόμενοι το ίδιο Hardware. Η μετάβαση αυτή είναι δυσκολότερη και χρονοβόρα όταν ο Server που εξυπηρετεί την παραγωγή είναι "φορτωμένος" και με τα Δεδομένα σας.

Επομένως κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει Server εντός της επιχείρησης επιφορτισμένος αποκλειστικά με τα καθήκοντα του file serving. Στην Backup Experts σας τον παρέχουμε δωρεάν με κάθε Backup συνδρομή που υπερβαίνει τα 500 GB.


Ίσως σας φανεί παράξενο, όμως έχουμε έρθει αρκετές φορές αντιμέτωποι με επιχειρήσεις που με το ίδιο ή και λιγότερο κόστος στον ίδιο πάροχο θα μπορούσαν να απολαμβάνουν υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο, αλλά ίσως από άγνοια δεν έχουν προχωρήσει σε αναβάθμιση. Να ελέγχετε λοιπόν και να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και να προβαίνετε στις κατάλληλες αναβαθμίσεις, ειδικά όταν αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με το ίδιο ή και λιγότερο κόστος.

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο Backup Optimization Check παραπάνω, για να ελέγξετε το δικό σας επίπεδο ετοιμότητας ως προς την εφαρμογή ενός Cloud Based Backup Plan όπως η υπηρεσία Backup Experts Cloud Backup.

Επιστροφή