reinventing backup

Πώς επανεφηύραμε την έννοια του backup.

Στην Backup Experts θεωρούμε ότι δεν είμαστε μια ακόμη εγγραφή στη μακρά λίστα των παντός είδους Cloud υπηρεσιών providers. Αντίθετα, πιστεύουμε πως έχουμε επανεφεύρει το Backup σαν διαδικασία και σαν υλοποίηση, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μάλιστα έχουμε πολλούς λόγους να το πιστεύουμε και ευχαρίστως θα τους θέσουμε υπό τη δική σας κρίση:

Δεν εξυπηρετούμε τον εύκολο και γρήγορο διαμοιρασμό των αρχείων σας αλλά την ασφαλή αποθήκευσή τους. Δεν είμαστε υπηρεσία Cloud Storage, αλλά Cloud Backup και οι διαφορές των 2 αυτών υπηρεσιών είναι εμφανείς και διακριτές, άσχετα αν πολύς κόσμος πέφτει στην παγίδα να τις συγχέει...


  • Παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ NAS Server χωρητικότητας αντίστοιχης με τα Δεδομένα σας μαζί με τη συντήρηση και την καθημερινή επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του από τους τεχνικούς μας.

Έτσι επιτυγχάνουμε ορισμένα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα:

►Ξεκαθαρίζουμε και από τη δική σας και από τη δική μας πλευρά με τον πλέον σαφή τρόπο το τι ακριβώς Backup διατηρούμε για εσάς και δεν είναι άλλο, από τα αρχεία που αποθηκεύονται στον εν λόγω Server.

►Δεν υποχρεούστε να εγκαταστήσετε σε δικές σας υποδομές κάποιο κλειστού κώδικα λογισμικό με όλα τα μειονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται:

1)Ασυμβατότητες
2)Bugs
3)Έλλειψη υποστήριξής του στην Ελλάδα διότι έχει αγοραστεί από το εξωτερικό και σας το πλασάρει ελληνική εταιρεία που το μεταπωλεί και -στην καλύτερη των περιπτώσεων- έχει τοποθετήσει απλώς το λογότυπο της, ίσως έχει μεταφράσει και τα menu, όλα ή μέρος, στα ελληνικά.
4)Δεν χρεώνεστε ανά σταθμό εγκατάστασης.
5)Δεν αποδέχεστε όρους μη ευθύνης ή περιορισμένης ευθύνης κατά την εγκατάσταση από τυχόν δυσλειτουργίες ή Απώλεια Δεδομένων.

►Δεν επεμβαίνουμε στο System Administration της εταιρείας σας.

►Σας εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές τοπικό σημείο ανάκτησης των δεδομένων σας με ΜΗΔΕΝ κόστος. Έτσι μπορείτε να ανακτήσετε άμεσα τα χαμένα Δεδομένα σας, εφόσον αυτό χρειαστεί και να συνεχίσετε κανονικά την παραγωγή σας ενόσω η βλάβη αποκαθίσταται.


Μέχρι και 12 μήνες μετά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις παλαιότερες μορφές και στα διεγραμμένα αρχεία σας. Αυτό σας γλιτώνει και από λάθη που οφείλονται στον αδύναμο κρίκου του ανθρώπινου παράγοντα.


  • Δεσμευόμαστε γραπτώς για 24 ωρη ολική ή μερική επαναφορά των δεδομένων σας.

Εφόσον χρειαστεί η επαναφορά των δεδομένων σας δεν θα κληθείτε να τα “κατεβάσετε” από κάπου, ενώ παράλληλα σας δίνεται η δυνατότητα Download εφόσον η ολοκλήρωσή του είναι γρηγορότερη από το διάστημα των 24 ωρών.


  • Υλοποιούμε την ισχυρότερη δυνατή κρυπρογράφηση (256 Bit AES) των δεδομένων σας κατά την αποθήκευσή τους στο Backup Experts Cloud.

Στις υποδομές μας υλοποιούμε τα ανώτερα δυνατά standards και εφόσον αυτά μεταβληθούν-βελτιωθούν, οι τεχνικοί μας προβαίνουν στις απαραίτητες αναβαθμίσεις άμεσα.


  • Data Volume Scalability.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον όγκο των Backup δεδομένων σας και ακόμη, ο Cloud χώρος αποθήκευσης που δεσμεύουν τα αρχεία σας συμπίπτει με εκέινον για τον οποίο χρεώνεστε. Δεν θα κληθείτε να αγοράσετε ένα μεγαλύτερο ως προς τις ανάγκες σας πρόγραμμα διότι το αμέσως μικρότερο δεν επαρκεί.


  • Χρεώσεις Bandwidth.

Δεν εξυπηρετούμε τον εύκολο και γρήγορο διαμοιρασμό των αρχείων σας αλλά την ασφαλή αποθήκευσή τους. Δεν είμαστε υπηρεσία Cloud Storage, αλλά Cloud Backup και οι διαφορές των 2 αυτών υπηρεσιών είναι εμφανείς και διακριτές, άσχετα αν πολύς κόσμος πέφτει στην παγίδα να τις συγχέει. Για την Backup Experts δεν υπάρχουν καθόλου χρεώσεις bandwidth, παρόλο που η Backup διαδικασία εκμεταλλεύεται το μέγιστο δυνατό Upload της Internet σύνδεσής σας κατά τις προκαθορισμένες από εσάς ώρες που αυτό “τρέχει”.

Ελπίζουμε πως με την παραπάνω συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων αποκλειστικών πλεονεκτημάτων της υπηρεσίας μας να υποστηρίξαμε με επιτυχία στον αναγνώστη τον αρχικό μας ισχυρισμό, ότι έχουμε επανεφεύρει το Backup τόσο σε επίπεδο υλοποίησης όσο και σε επίπεδο διαδικασιών.

Επιστροφή