τι είναι το backup

Τι είναι το backup.

Το Backup είναι η διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων. Η ανάγκη για Backup ξεκίνησε την ίδια χρονική στιγμή με την ψηφιοποίηση των δεδομένων και της δυνατότητας αποθήκευσής τους σε μαγνητικά μέσα.

Δεν αξίζει να πληρώνετε για τοπικό (on premises) Backup. Όλα τα λειτουργικά συστήματα παρέχουν δωρεάν εργαλεία μέσω των οποίων μπορείτε ακόμη κι αν δεν έχετε καθόλου γνώσεις προγραμματισμού, να εκτελείτε τις απαραίτητες για εσάς Backup διαδικασίες. Αντίθετα αξίζει να πληρώνετε για τη διατήρηση του απομακρυσμένου (off-site) αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας διότι έτσι εξασφαλίζετε τη μέγιστη δυνατή προστασία του...


  • Είναι σημαντικό;

Εξαρτάται από τους παράγοντες χρόνος, χρήμα και προσπάθεια που χρειάστηκε για να δημιουργηθούν τα αρχεία μας, όμως όχι μόνο από αυτούς. Για παράδειγμα οι οικογενειακές μας φωτογραφίες ή videos είναι αρχεία αναντικατάστατα, όσο χρόνο, χρήμα ή προσπάθεια κι αν είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλλουμε για να τα ανακτήσουμε.

Σε επίπεδο επιχειρηματικό, η σημαντικότητα του Backup μπορεί να μετρηθεί με τις ζημιές που θα προκύψουν, εφόσον η επιχείρηση παύσει να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό της αρχείο. Η ζημιά δεν αφορά μόνο την υπολειτουργία ή τη διακοπή της παραγωγής. Σε αυτήν θα μπορούσαν να προστεθούν η κακή φήμη, η απώλεια πελατείας και οι νομικές συνέπειες.


  • Κάθε πότε πρέπει να "παίρνουμε" Backup;

Εξαρτάται από 2 παράγοντες. Ο πρώτος είναι η συχνότητα με την οποία συμβαίνουν αλλαγές, προσθήκες & διαγραφές στα αρχεία μας. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στο πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγές και οι προσθήκες που συμβαίνουν στα αρχεία μας. Το ψηφιακό μας αρχείο μέρα με τη μέρα παλιώνει και ενδέχεται η αξία του να μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανοδικά και σε ορισμένες καθοδικά. Τα τελευταία αρχεία που προστίθενται άλλες φορές είναι τα πιο σημαντικά και άλλες τα λιγότερο σημαντικά. Η συχνότητα των Backup διαδικασιών είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει γενικός κανόνας.


  • Που πρέπει να "κρατάμε" Backup;

Οπωσδήποτε σε αποθηκευτικά μέσα των οποίων η λειτουργία είναι τακτικά ελεγχόμενη, όμως δεν αρχεί μόνο αυτό. Χρειάζεται και η ταύτοχρονη διατήρηση τουλάχιστον ενός Backup αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων μας σε τοπικό σημείο διαφορετικό από εκείνο όπου τα Δεδομένα μας "κατοικούν". Αυτό θα μπορούσε να είναι το Backup Experts Cloud. Ο Κανόνας των τριών σημείων περιγράφει ακριβώς την ανάγκη αυτή.


  • Είναι εύκολη υπόθεση η "διατήρηση" Backup;

Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι "εύκολη υπόθεση", ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλο όγκο δεδομένων π.χ. μερικά TB. Πάντως, η πρόοδος της τεχνολογίας και του Software έχει τα τελευταία χρόνια βοηθήσει αρκετά την ομαλή λειτουγία, τη διαχείρηση και τον έλεγχο των Backup διαδικασιών.


  • Είναι το Backup κάτι για το οποίο αξίζει να πληρώνω;

Δεν αξίζει να πληρώνετε για τοπικό (on premises) Backup. Όλα τα λειτουργικά συστήματα παρέχουν δωρεάν εργαλεία μέσω των οποίων μπορείτε ακόμη κι αν δεν έχετε καθόλου γνώσεις προγραμματισμού, να εκτελείτε τις απαραίτητες για εσάς Backup διαδικασίες. Αντίθετα, αξίζει να πληρώνετε για τη διατήρηση του απομακρυσμένου (off-site) αντιγράφου ασφαλείας των αρχείων σας διότι έτσι εξασφαλίζετε τη μέγιστη δυνατή προστασία του. Δεν χρειάζεται να φανταστείτε πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς, κλοπές και άλλα απρόοπτα, όχι βέβαια ότι αυτά δεν συμβαίνουν. Απλώς σκεφτείτε ότι ένα Ανθρώπινο Λάθος ή κάποιος Ιός μπορεί να είναι είναι αρκετός ώστε να χάσετε για πάντα τόσο τα αρχεία σας όσο και τα αντίγραφά τους.

Έχοντας την ανάγκη για απομακρυσμένο (off-site) Backup δεδομένη, το κόστος της λειτουργίας των διαδικασιών που αυτό συνεπάγεται από μια επιχείρηση για λογαριασμό της υπερβαίνει κατά πολύ τη μηνιαία συνδρομή σε μια Cloud Backup υπηρεσία, όπως η Backup Experts Cloud Backup.


  • Υπάρχουν πολλές δωρεάν Cloud υπηρεσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως off-site Backup.

Το Dropbox δεν είναι υπηρεσία Backup. Ούτε το One Drive, ούτε το Google Drive ούτε οποιοδήποτε παρόμοιο. Δεν καλύπτουν τον πολύ σημαντικό παράγοντα που λέγεται Ιστορικότητα. Επίσης δεν σας καλύπτουν για μεγάλες χωρητικότητες και δεν ευθύνονται για τυχόν απώλεια των αρχείων σας, ακόμη κι αν αυτή συνέβη ως αποτέλεσμα Software λάθους των εφαρμογών με τις οποίες οι υπηρεσίες αυτές συνοδεύονται. Τέλος, είναι ευάλωτες στα ανθρώπινα λάθη.

Στην Backup Experts εφαρμόζεται η τακτική της δωρεάν παροχής ενός εφεδρικού τοπικού σημείου ανάκτησης των δεδομένων, ενώ η επαναφορά από το Backup Experts Cloud διενεργείται βάσει γραπτής δέσμευσης εντός 24 ωρών το αργότερο.


  • Χρειάζονται εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας για να προφυλάσσονται τα αρχεία ή/και τα αντίγραφα αυτών;

Δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι και αναγκαίο. Τέτοιου είδους εγκαταστάσεις θα ταίριαζαν περισσότερο στη φύλαξη φυσικών-χειροπιαστών αντικειμένων για τα οποία δεν μπορούν να δημιουργηθούν ισάξια εφεδρικά αντίγραφα. Ευτυχώς τα Δεδομένα μπορούν να αντιγραφούν σε πολλά σημεία και τα αντίγραφα με τα πρωτότυπα να είναι πλήρως ισότιμα. Επομένως μπορούμε να πετύχουμε ασύγκριτα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας μεταξύ τριών (3) για παράδειγμα διαφορετικών σημείων αποθήκευσης πλήρως επικαιροποιημένων και με Ιστορικότητα, παρά με τη θωράκιση ενός.

Η ϋιοθεσία του κατάλληλου Backup Plan για τα Δεδομένα σας αποτελεί απόφαση σταθμό, η οποία θα σας συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησής σας και η οποία θα αποτελέσει την διέξοδό της από μια ενδεχόμενη τραγωδία.

Επιστροφή