περί σημαντικότητας του backup

Γιατί είναι σημαντικό να έχετε backup.

Τα Δεδομένα σας είναι πολύτιμα και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα πρέπει να επενδύσετε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια για να τα ανακτήσετε εφόσον χαθούν. Επομένως, θα πρέπει να τα βλέπετε σαν μια επένδυση την οποία οφείλετε να περιφρουρήσετε.

Πόσο διατεθειμένοι είστε να βρεθείτε χωρίς Δεδομένα; Αν για εσάς αυτό δεν αποτελεί εναλλακτική, τότε σας πληροφορούμε ότι η τήρηση μιας στιβαρής Backup διαδικασίας απαιτεί πόρους και εργατοώρες οι οποίες υπερβαίνουν το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας Backup Experts Cloud Backup...

Θα μπορούσαμε να διαχωρίζουμε τις αιτίες απώλειας δεδομένων σε 4 μεγάλες κατηγορίες.


Γενικά το Hardware στις μέρες μας τείνει να θεωρείται σχετικά αξιόπιστο εν σχέσει με το παρελθόν, όχι τόσο όμως που δικαιολογείται η απουσία εφεδρικότητας. Το πιο σημαντικό μέρος του Hardware που αφορά τα Δεδομένα μας είναι ο Σκληρός Δίσκος, όπου η αποθήκευση δεδομένων στο εσωτερικό του εξαρτάται από πάρα πολλά και πολύ μικρά μαγνητικά πεδία τα οποία θα πρέπει να παραμένουν ανέπαφα εντός του γεμάτου από ηλεκτρομαγνητικά πεδία κόσμου που μας περιβάλλει.

Για δε το Software, στις μέρες μας κάθε άλλο παρά αξιόπιστο τείνει να θεωρείται: Το αλάνθαστο λογισμικό είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Οι απειλές που δεχόμαστε από το διαδίκτυο σε επίπεδο Software είναι όλο και πιο συντονισμένες, όλο και πιο επικίνδυνες.

Τέλος, οι άνθρωποι κάνουμε λάθη με ή χωρίς τη θέλησή μας και το αποτέλεσμα των λαθών μας μπορεί να αποβεί μοιραίο για τα Δεδομένα μας, ενώ για τη φύση, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες κλπ.

Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να ισχυριστούμε ότι μόνο σε ένα θαύμα θα μπορούσε να οφείλεται η αδιάλλειπτη και απρόσκοπτη πρόσβαση στα Δεδομένα μας στο διηνεκές χωρίς την ύπαρξη εφεδρικής στρατηγικής. Ευτυχώς, χάρη στην τελευταία, δεν χρειάζεται το θαύμα.

Η στρατηγική Backup είναι κάτι που το χαράζουμε στο παρόν για το μέλλον με τέτοιο τρόπο, ώστε να απαλείφονται τα περισσότερα δυνατά ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην απώλεια των δεδομένων μας.

Μέρος της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας είναι ο τακτικός έλεγχος ότι αυτά λειτουργούν. Εξίσου σηματικός είναι και ο τακτικός έλεγχος των μέσων εντός των οποίων τα εφεδρικά Αντίγραφα Ασφαλείας αποθηκεύονται. Επίσης, παράγοντας κλειδί στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι και η Ιστορικότητα, η οποία μας "λύνει τα χέρια" σε περίπτωση που θελήσουμε πρόσβαση σε διεγραμμένα αρχεία, ή σε παλαιότερη έκδοση κάποιων από τα αρχεία μας. Τέλος, ο χρυσός κανόνας των 3 σημείων: Δεν γίνεται να θεωρηθούν τα Δεδομένα μας προστατευμένα, όταν αυτά "κατοικούν" σε έναν αποκλειστικά τόπο. Η ταυτόχρονη ύπαρξη και τακτική επικαιροποίησή τους και σε δεύτερο γεωγραφικό τόπο, μας παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Παράνοια ή πραγματικότητα;

Πόσο διατεθειμένοι είστε να βρεθείτε χωρίς Δεδομένα; Αν για εσάς αυτό δεν αποτελεί εναλλακτική, τότε σας πληροφορούμε ότι η τήρηση μιας στιβαρής Backup διαδικασίας απαιτεί πόρους και εργατοώρες οι οποίες υπερβαίνουν το μηνιαίο κόστος της υπηρεσίας Backup Experts Cloud Backup. Η υπηρεσία μας καλύπτει τα Δεδομένα σας τόσο σε τοπικό (on premises) όσο και σε απομακρυσμένο (Cloud) επίπεδο για να μπορείτε πλέον να αισθάνεστε ασφάλεια χωρίς να χρειάζεται να αφιερώνετε χρόνο για την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων.

Επιστροφή