η διαφορά του backup από το restore

Η διαφορά του backup από το restore.

Δεν είναι κάθόλου ευχάριστο να εργάζεστε επάνω σε ένα project επί ώρες, εβδομάδες, μήνες και ξαφνικά να διαπιστώνετε ότι ο κόπος σας πήγε χαμένος εξαιτίας κάποιου τεχνικού προβλήματος. Στις περιπτώσεις όπως αυτή, ένα σωστό Backup & restore μπορεί να σας απαλλάξει από χαμένο χρόνο και προσπάθεια και να σας γλιτώσει από το να αρχίσετε την εργασία σας όλη από την αρχή.

Τόσο το system restore όσο και το Backup είναι απαραίτητα στοιχεία ενός στιβαρού Backup Plan που όμως οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά (το ένα μαζί με το άλλο) και όχι διαζευκτικά (το ένα αντί του άλλου). Η ύπαρξη ενός από τα δύο ή του ενός στη θέση του άλλου ίσως σας οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα...

Υπάρχουν όμως ορισμένες διαφορές μεταξύ του restore και του Backup, τις οποίες αν δεν αποσαφηνίσουμε εξαρχής, κινδυνεύουμε να παρεξηγήσουμε τις δύο αυτές έννοιες και ίσως τελικά να βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να χάσουμε πολύτιμα Δεδομένα από τον υπολογιστή μας.

Backup

Είναι η ύπαρξη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων μας σε σημείο διαφορετικό από εκείνο στο οποίο υπάρχουν τα πρωτότυπα αυτών. Όσο πιο συχνά επικαιροποιούνται τα εφεδρικά αντίγραφα αυτά από τα πρωτότυπα, τόσο πιο μικρή θα είναι η ζημιά σε περίπτωση απώλειας δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο. Η Ιστορικότητα είναι άλλο ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο των εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων μας διότι με αυτήν αποκτούμε πρόσβαση σε διεγραμμένα αρχεία, ή σε προηγούμενες εκδόσεις των αρχείων μας.

RESTORE

Το system restore από την άλλη είναι η επαναφορά ολόκληρου του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή μας σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή στο παρελθόν. Συνήθως το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας φροντίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να δημιουργεί τέτοια σημεία επαναφοράς. Πάντως η επαναφορά δεν θα φέρει πίσω απαραίτητα την εικόνα των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και το σημαντικότερο, δεν είναι απαραίτητα όλα τα δημιουργηθέντα σημεία επαναφοράς του υπολογιστή σας λειτουργικά. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται οι επιλογές σας ως προς το system restore να απέχουν από την επιθυμητή από πλευράς χρονικού σημείου.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΤΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Είναι κακή ιδέα να περιορίσετε την δυνατότητα επαναφοράς των αρχείων σας στα πλαίσια του system restore. Μια βλάβη στην εγκατάσταση του λειτουργικού ίσως μπορεί να θεραπευτεί με system restore όμως αυτό μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητη απώλεια ορισμένων αρχείων ή εκδόσεων αυτών. Αντίστοιχα, μια Απώλεια Δεδομένων ίσως μπορεί να θεραπευτεί με system restore, όμως αυτό μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες αλλαγές στην εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Εκτός αυτού υπάρχει και ο περιορισμός της στενότητας του σημείου επαναφοράς ή/και της λειτουργικότητας αυτού.

ΔΩΡΕΑΝ File Server

Στα πλαίσια ενός στιβαρού Backup Plan, η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος με την αποθήκευση των αρχείων και με την αποθήκευση των εφεδρικών Backup αντιγράφων θα πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικά και διακριτά μεταξύ τους σημεία. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που με κάθε Backup συνδρομή στην υπηρεσία μας σας παρέχουμε δωρεάν File Server αντίστοιχης ως προς τα αρχεία σας χωρητικότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Τόσο το system restore όσο και το Backup είναι απαραίτητα στοιχεία ενός στιβαρού Backup Plan που όμως οφείλουν να λειτουργούν συμπληρωματικά (το ένα μαζί με το άλλο) και όχι διαζευκτικά (το ένα αντί του άλλου). Η ύπαρξη ενός από τα δύο ή του ενός στη θέση του άλλου ίσως σας οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα. Το Backup των αρχείων προσφέρει ακρίβεια και αξιοπιστία. Χρειάζεται όμως ο χρήστης αν αφιερώνει περισσότερο χρόνο εν σχέση με το system restore, εκτός αν πρόκειται για συνδρομή στην υπηρεσία μας, όπου ο χρήστης δεν χρειάζεται να αφιερώνει καθόλου χρόνο. Το system restore από την άλλη καλύπτει ορισμένα και υπό προϋποθέσεις Δεδομένα. Χρησιμεύει δε περισσότερο στην αποκατάσταση δυσλειτουργιών που αφορούν την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος στον υπολογιστή, το laptop ή τον Server μας.

Επιστροφή