check your provider

Cloud Backup και ξεγνοιάσαμε; Ή μήπως όχι;

Αν είστε συνδρομητής σε κάποια υπηρεσία Cloud Backup, οι στατιστικές λένε ότι το πιθανότερο είναι πως κάποια στιγμή στο παρελθόν έχετε υποστεί Απώλεια Δεδομένων, μικρής ή μεγάλης εμβέλειας. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, υπάρχουν εταιρείες-πάροχοι υπηρεσιών Cloud Backup που τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι ίδια. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά απαραίτητα την μια υπηρεσία καλύτερη έναντι της άλλης καθότι η τεχνολογική δομή όλων των εταιρειών δεν είναι ίδια. Το αποτέλεσμα είναι μια υπηρεσία Cloud Backup να ταιριάζει περισσότερο π.χ. στην Α εταιρεία ή το αντίθετο. Ενώ λοιπόν από τη μια η διαφοροποίηση από υπηρεσία σε υπηρεσία είναι κατά κάποιο τρόπο θεμιτή, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά στα οποία θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μια υπηρεσία Cloud Backup να σας καλύπτει. Εφόσον έχετε εμπιστευθεί τα Δεδομένα σας σε κάποιον Cloud Backup πάροχο, θα πρέπει να παραμείνετε ανυποχώρητοι ως προς τις παρακάτω προδιαγραφές: 1)Κρυπτογράφηση με αλγόριθμο υψηλού επιπέδου των δεδομένων σας κατά τον συγχρονισμό τους με το Cloud. Δεν αρκεί μια custom Κρυπτογράφηση την οποία έχει εφεύρει η εταιρεία-πάροχος. Στον κόσμο των υπολογιστών σήμερα υπάρχουν συγκεκριμένα standards (AES) ως προς το θέμα αυτό, τα οποία ακολουθούνται από τις Τράπεζες, τον στρατό κλπ. Οτιδήποτε διαφορετικό από αυτά θα είναι σίγουρα υποδεέστερο και άρα επισφαλές. 2)Γραπτή επιβεβαίωση ότι το σύνολο των δεδομένων σας θα σας επιστραφεί εντός ενός 24ώρου από την στιγμή που το ζητήσετε. Ο χρόνος είναι χρήμα! Η παρατεταμένη απομάκρυνσή σας από τα Δεδομένα σας θα μπορούσε να σας προκαλέσει ζημιά, πρόστιμα, κακή φήμη, δυσαρεστημένους πελάτες, χαμένα ημερομίσθια κλπ. 3)Άσκηση ετοιμότητας: Ζητήστε επαναφορά των δεδομένων σας και αξιολογήστε την διαδικασία υλοποίησής της. Σιγουρευτείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. 4)Πολύ σημαντικό: Σιγουρευτείτε ότι τα Δεδομένα που ο Cloud Backup πάροχός σας θα σας επιστρέψει ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ συγκεκριμένο Hardware προκειμένου να είναι λειτουργικά! Όσο κι αν σας φανεί παράξενο, υπήρξαν εταιρείες που ενώ είχαν προνοήσει να διατηρούν Αντίγραφα Ασφαλείας των δεδομένων τους, μόλις συνέβη το ατυχές γεγονός κάποιας απώλειας βρέθηκαν αντιμέτωπες με την αναζήτηση συγκεκριμένου Hardware για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα Δεδομένα τους από το Backup! Τέτοιο Hardware θα μπορούσε να είναι π.χ. πλακέτες ενός Server που ενώ κατά το χρόνο στησίματός του στο παρελθόν θα μπορούσαν εύκολα να βρεθούν στην αγορά, εντούτοις σήμερα είναι εξαιρετικά δυσεύρετες ή/και πολύ ακριβές! 5)Απαιτήστε πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν το Cloud Backup σας. Μην επαναπαύεστε σε ένα απλό E-Mail που δηλώνει επιτυχία. Ζητήστε να λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες όπως αυτές στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πελάτες της υπηρεσίας Backup Experts Cloud Backup:

  • Πόσα και ποιά αρχεία σας ενημερώθηκαν κατά τους τελευταίους 30 συγχρονισμούς*.
  • Πόσα και ποιά αρχεία σας δημιουργήθηκαν κατά τους τελευταίους 30 συγχρονισμούς*.
  • Πότε τελείωσαν οι τελευταίοι 30 συγχρονισμοί*.
  • Ποιο είναι το σύνολο των φακέλων και των αρχείων σας.
  • Ποιος ο τιμολογήσιμος χώρος που τα αρχεία σας καταλαμβάνουν στο Backup Experts Cloud και τι μέρος αυτού έχετε δεσμεύσει.

Συμπερασματικά, η υπεύθυνη αντιμετώπιση του κινδύνου σε κάθε περίπτωση απαιτεί όλες οι ενέργειες αντιμετώπισης μιας απώλειας να έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί πρωτού η τελευταία συμβεί. Έτσι η αποκατάσταση καταλήγει να είναι μια τυπική διαδικασία, χωρίς άγχος, ζημιά και απρόοπτα.*Μπορουμε να παρέχουμε τις αντίστοιχες πληροφορίες και για διάστημα παλαιότερο των 30 ημερών εφόσον μας ζητηθεί.

Επιστροφή