χαρακτηριστικά και σκοπός της συστοιχίας RAID 1

Χαρακτηριστικά και σκοπός της συστοιχίας RAID 1.

Η συστοιχία τύπου RAID 1 θεωρείται κατάλληλη για ένα σχετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών. Ο τρόπος λειτουργίας της είναι απλός: Χρειάζεται τουλάχιστον 2 σκληρούς δίσκους για να υλοποιηθεί και ο κάθε δίσκος της συστοιχίας περιέχει ακριβώς τα ίδια Δεδομένα με κάθε έναν από τους υπόλοιπους.

...από όσο μεγαλύτερους δίσκους αποτελείται μια συστοιχία τύπου RAID 1, τόσο πιο χρονοβόρα αλλά και επίπονη είναι η διαδικασία επαναφοράς ενός από τους 2 RAID members της. Αυτό με απλά λόγια συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας του υγιούς RAID member κατά τη διάρκεια επαναφοράς (rebuilt) του προβληματικού RAID member. Εφόσον αυτή η αποτυχία συμβεί, ο χρήστης που δεν έχει αλλού αποθηκευμένα τα ίδια αρχεία θα βρεθεί αντιμέτωπος με ολική απώλεια των δεδομένων του...

Το βασικά πλεονεκτήματα των συστοιχιών τύπου RAID 1 είναι, πρώτον, ότι δεν είναι περίπλοκη η διαδικασία επιλογής των δεδομένων εγγραφής σε κάθε δίσκο. Όλοι οι δίσκοι πρέπει να περιέχουν τα ίδια Δεδομένα. Επομένως δεν απαιτούνται σημαντικοί πόροι από το σύστημα για την διαδικασία αυτή, κάτι που σε άλλου τύπου συστοιχίες δεν ισχύει.

Το δεύτερο και ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι η ανοχή σε απώλεια. Η αρχιτεκτονική της συστοιχίας RAID 1 μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε αποθηκευτικά συστήματα με ανοχή σε απώλεια σκληρών δίσκων τον αριθμό της επιλογής μας. Σε άλλων τύπων συστοιχίες ο αριθμός αυτός είναι δεσμευτικός και συγκεκριμένος.

Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε κανένα κέρδος ούτε σε ταχύτητα αλλά ούτε και σε χωρητικότητα. Η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα μιας συστοιχίας τύπου RAID 1 ταυτίζεται με αυτή του μικρότερου RAID member της. Η δε ταχύτητα της συστοιχίας ισούται με εκείνη του πιο αργού σκληρού δίσκου αυτής. Επομένως το προτεινόμενο είναι γενικά η χρήση ίδιων σκληρών δίσκων.

Πάντως στην πράξη, κατά τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων χρήσης συστοιχιών τύπου RAID 1, γίνεται χρήση 2 και μόνο σκληρών δίσκων. Ο λόγος είναι ότι για κάθε επόμενο από τους 2 έχουμε να κερδίσουμε μόνο σε όρους ανοχής σε απώλεια και σε απολύτως τίποτα άλλο. Με αυτό το δεδομένο, μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στην συστοιχία τύπου RAID 1 και να καταδείξουμε ένα σημαντικό της μειονέκτημα:

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι η αύξηση στη χωρητικότητα των σκληρών δίσκων είναι κατά πολύ μεγαλύτερη εν σχέση με την αύξηση της ταχύτητάς τους. Άρα από όσο μεγαλύτερους δίσκους αποτελείται μια συστοιχία τύπου RAID 1, τόσο πιο χρονοβόρα αλλά και επίπονη είναι η διαδικασία επαναφοράς ενός από τους 2 RAID members της. Αυτό με απλά λόγια συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας του υγιούς RAID member κατά τη διάρκεια επαναφοράς (rebuilt) του προβληματικού RAID member. Εφόσον αυτή η αποτυχία συμβεί, ο χρήστης που δεν έχει αλλού αποθηκευμένα τα ίδια αρχεία θα βρεθεί αντιμέτωπος με ολική απώλεια των δεδομένων του.

Συνεπώς η συστοιχία RAID 1, ειδικά όταν τυγχάνει αποτελούμενη από 2 RAID members -κάτι που συμβαίνει σχεδόν πάντα- έχει έναν ακόμη σημαντικό λόγο να συνοδεύεται από μια στιβαρή Εφεδρική Στρατηγική Backup, όπως είναι η υπηρεσία Backup Experts Cloud Backup.

Επιστροφή