η παγίδα του απίθανου και το backup

Η παγίδα του απίθανου και το backup.

Οι σημερινοί ρυθμοί, η οικονομική κρίση αλλά και ο σύγχρονος τρόπος ζωής γενικότερα, έχει εντείνει την ανάγκη για γρήγορες, αποτελεσματικές και πάνω από όλα σωστές αποφάσεις. Οι 2 πιο σημαντικοί άξονες επάνω στους οποίους βασίζεται η απόφαση που αφορά την έκβαση ενός ζητήματος που θέλουμε να επιλύσουμε βάσει λογικής, είναι ο άξονας του επείγοντος και ο άξονας της σημαντικότητας. Εκεί είναι που πολλοί άνθρωποι συχνά αποτυγχάνουν.

...η παγίδα όμως είναι να θεωρηθεί το θέμα του Backup ασήμαντο, καθότι μη επείγον. Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς: "...εδώ και χρόνια δεν έχουμε χάσει Δεδομένα, γιατί να συμβεί τώρα;" ή "...αν κάτι συμβεί, δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε για να τα επαναφέρουμε...". Ενδέχεται να οδηγάτε το όχημά σας χρόνια, και να μην έχετε πάθει ποτέ λάστιχο. Όμως καμία αυτοκινητοβιομηχανία δεν παράγει αυτοκίνητα χωρίς ρεζέρβα...

Αρχικά, επείγοντα είναι τα προβλήματα στα οποία πρέπει να δοθεί άμεση λύση, ενώ η απουσία άμεσης ενέργειας προς επίλυσή τους ισοδυναμεί με την μη επίλυσή τους. Από την άλλη, σημαντικά είναι αυτά που απαιτούν ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση πρωτού παρθεί κάποια προς ενέργεια απόφαση. Για παράδειγμα όταν χτυπάει το τηλέφωνο έχουμε στη διάθεσή μας μερικά δευτερόλεπτα να το απαντήσουμε. Όταν ο χρόνος αυτός παρέλθει χωρίς δική μας ενέργεια, η κλήση θα παραμείνει για πάντα αναπάντητη. Είναι επείγον! Τώρα ή ποτέ. Αντίθετα, η αγορά ενός ακινήτου για παράδειγμα απαιτεί μελέτη, συγκρίσεις, ανάλυση της αγοράς κοκ, διαδικασίες δηλαδή που ίσως διαρκέσουν χρόνια. Είναι όμως όλα τα προβλήματα επείγοντα ή σηματικά; Η απάντηση είναι αρνητική.

Στην πράξη κάθε πρόβλημα συνδυάζει σε κάποιο βαθμό τους παράγοντες της σημαντικότητας και του επείγοντος. Με άλλα λόγια μπορούμε να διαχωρίσουμε το σύνολο των προβλημάτων σε:


  • Επείγοντα και σημαντικά
  • Επείγοντα και μη σημαντικά
  • Μη επείγοντα και σημαντικά
  • Μη επείγοντα και μη σημαντικά

Η πρώτη κατηγορία απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου χρόνου να να αντιμετωπιστεί με τον τελειότερο δυνατό τρόπο.

Η δεύτερη κατηγορία απαιτεί άμεση αντιμετώπιση με αξιοποίηση του λιγότερου δυνατού του διαθέσιμου χρόνου.

Η τρίτη κατηγορία απαιτεί αντιμετώπιση σε βάθος χρόνου και αξιοποίηση αρκετού χρόνου να να αντιμετωπιστεί με τον τελειότερο δυνατό τρόπο.

Η τελευταία κατηγορία απαιτεί αντιμετώπιση σε χαμηλή χρονικά προτεραιότητα και με την ελάχιστη δυνατή χρονική σπατάλη.

Η δυσκολότερες από τις παραπάνω κατηγορίες προβλημάτων και εκείνες στις οποίες γίνονται τα περισσότερα λάθη στην λήψη αποφάσεων είναι η δεύτερη και η τρίτη. Ο λόγος απλός: Όταν κάτι είναι επείγον ίσως το θεωρούμε και σημαντικό, χωρίς να είναι. Αντίστροφα, κάτι που ΔΕΝ είναι επείγον ενδέχεται να πέσουμε στην παγίδα να το θεωρήσουμε και ασήμαντο, ενώ ΔΕΝ είναι! Ας επιστρέψουμε όμως στο θέμα του Backup.

Το πρόβλημα της εφεδρικότητας (Backup) των αρχείων μιας εταιρείας ή οργανισμού ανήκει χωρίς αμφιβολία στην τρίτη κατηγορία. Ευτυχώς, ο κανόνας είναι ότι η Απώλεια Δεδομένων δεν είναι συχνό φαινόμενο. Από την άλλη όμως, αν χρειαστεί, θα πρέπει να μπορεί να δοθεί ικανοποιητική λύση. Μπορεί το θέμα της εφεδρικότητας να ανήκει στην τρίτη κατηγορία, όμως σε ενδεχόμενη Απώλεια Δεδομένων η επαναφορά τους είναι σίγουρα πρόβλημα της πρώτης (επείγον και σημαντικό).

Η παγίδα όμως είναι να θεωρηθεί το θέμα του Backup ασήμαντο, καθότι μη επείγον. Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς: "...εδώ και χρόνια δεν έχουμε χάσει Δεδομένα, γιατί να συμβεί τώρα;" ή "...αν κάτι συμβεί, δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε για να τα επαναφέρουμε...". Όμως το Backup δεν υπάρχει επειδή η Απώλεια Δεδομένων γενικά συμβαίνει, αλλά επειδή δεν πρέπει να συμβεί. Να θυμάστε ότι εσείς ο ίδιος και μαζί με εσάς και πολλοί άλλοι, ενδέχεται να οδηγάτε το όχημά σας χρόνια, και να μην έχετε πάθει ποτέ λάστιχο. Όμως καμία αυτοκινητοβιομηχανία δεν παράγει αυτοκίνητα χωρίς ρεζέρβα.

Τα Δεδομένα σας είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία του ενεργητικού σας. Μια στιβαρή και συνάμα προσιτή υπηρεσία όπως το Backup Experts Cloud Backup σας κατοχυρώνει ότι δεν θα χάσετε ποτέ εργασία και προσπάθεια ετών.

Επιστροφή