χαρακτηριστικά και σκοπός της συστοιχίας RAID 5

Χαρακτηριστικά και σκοπός της συστοιχίας RAID 5.

Η συστοιχία τύπου RAID 5 θα μπορούσε να θεωρηθεί μέση λύση στον χώρο των συστοιχιών, διότι συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των τύπων RAID 0 και RAID 1. Χρειάζεται τουλάχιστον 3 σκληρούς δίσκους για να υλοποιηθεί, ενώ ο κάθε δίσκος της συστοιχίας περιέχει Δεδομένα που αν συνδυαστούν με εκείνα ενός από τους επόμενους RAID members, μπορούν να αναπαραγάγουν τα Δεδομένα του μεθεπόμενου RAID member κοκ. Παρόλα αυτά, σήμερα η συστοιχίες τύπου RAID 5 τείνουν να καταργηθούν και θα εξηγήσουμε παρακάτω γιατί.

...με τη θυσία ενός σκληρού δίσκου μπορούμε να "στήσουμε" ένα αποθηκευτικό σύστημα που να φέρει την ανοχή σε απώλεια μιας RAID 1 συστοιχίας στην απλούστερη μορφή της, συνδυαζόμενη με την αύξηση σε ταχύτητα μιας RAID 0 συστοιχίας. Αυτό φάνταζε μαγικό στο μυαλό των system administrators και για το λόγο αυτό οι συστοιχίες RAID 5 αποτελούσαν την Νο 1 επιλογή σε συστήματα αποθήκευσης μεγάλων οργανισμών στο παρελθόν, όχι όμως σήμερα...

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο ταχύτητας, η συστοιχία τύπου RAID 5 "τρέχει" με εκείνη του πιο αργού RAID member πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των RAID members πλην ενός. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι μια συστοιχία τύπου RAID 5 αποτελείται από 3 RAID members, που είναι και η απλούστερη μορφή της, τότε η ταχύτητα της θα ισούται με το διπλάσιο της ταχύτητας του πιο αργού από τους members. Υπό αυτές τις συνθήκες, από θεωρητική σκοπιά μπορούμε να "χτίσουμε" μια συστοιχία τύπου RAID 5 και να επιτύχουμε την επιθυμητή ταχύτητα τοποθετώντας τον κατάλληλο αριθμό members.

Αντίστοιχα, από πλευράς χωρητικότητας, η συνολική χωρητικότητα μιας συστοιχίας RAID 5 ισούται με το άθροισμα των χωρητικοτήτων των RAID members πλην ενός. Επομένως, όπως ακριβώς συμβαίνει με το θέμα της ταχύτητας, έτσι και με τη χωρητικότητα μπορούμε να "χτίσουμε" μια συστοιχία RAID 5 με την επιθυμητή χωρητικότητα επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθμό από RAID members. Από την άλλη βέβαια, τόσο για το θέμα της χωρητικότητας όσο και για το θέμα της ταχύτητας θα πρέπει να συνυπολογίσουμε παράγοντες όπως η περιπλοκότητα (complexity), το Hardware και τα κόστη.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι με τη θυσία ενός σκληρού δίσκου μπορούμε να "στήσουμε" ένα αποθηκευτικό σύστημα που να φέρει την ανοχή σε απώλεια μιας RAID 1 συστοιχίας στην απλούστερη μορφή της, συνδυαζόμενη με την αύξηση σε ταχύτητα μιας RAID 0 συστοιχίας. Αυτό φάνταζε μαγικό στο μυαλό των system administrators και για το λόγο αυτό οι συστοιχίες RAID 5 αποτελούσαν την Νο 1 επιλογή σε συστήματα αποθήκευσης μεγάλων οργανισμών στο παρελθόν, όχι όμως σήμερα.

Ο λόγος είναι το λεγόμενο URE (Unrecoverable Data Rate Error). Με άλλα λόγια, όσο η Τεχνολογία εξελίσσεται και η χωρητικότητα των σκληρών δίσκων αυξάνεται, γραμμικά και αντίστοιχα αυξάνεται και η πιθανότητα να διαβαστεί κάτι λάθος. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός σκληρού δίσκου ο κατασκευαστής αναφέρει το URE σαν δύναμη του 10 και συνήθως 10^14. Αυτό σημαίνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία προειδοποιεί ότι ο εν λόγω δίσκος -όντας μη προβληματικός- ενδέχεται να διαβάζει κάτι λάθος ανά 12,5 TB ανάγνωσης κατά μέσο όρο. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχει χαθεί 1 από τους RAID members μιας συστοιχίας. Το επόμενο βήμα είναι να αγοραστεί ένας νέος Σκληρός Δίσκος ο οποίος θα αντικατασήσει τον προβληματικό RAID member. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο απών RAID member να γίνει rebuilt από τους εναπομείναντες RAID members. Αν προκειμένου για το rebuilt αυτό θα πρέπει να γίνει ανάγνωση ίση με 12,5 TB ανά δίσκο, τότε είναι σχεδόν αναπόφευκτη η πιθανότητα απώλειας μέρους των δεδομένων μας.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η χρήση συστοιχιών τύπου RAID 5 με βάση τα τωρινά Δεδομένα χωρητικότητας των σκληρών δίσκων είναι επικίνδυνη και για το λόγο αυτό έχει πάψει να χρησιμοποιείται, ειδικά για σκληρούς δίσκους χωρητικότητας μεγαλύτερης του 1 TB. Όμως δεν είναι ο μοναδικός κίνδυνος αυτός.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η ανοχή σε απώλεια σε όρους σκληρών δίσκων για τη συστοιχία τύπου RAID 5 είναι ένας Σκληρός Δίσκος. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση αποτυχίας ενός RAID member, αν κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης αυτού (rebuilt) αποτύχει κάποιος από τους εναπομείναντες RAID members, τότε ο χρήστης που δεν έχει αλλού αποθηκευμένα τα ίδια αρχεία θα βρεθεί αντιμέτωπος με ολική απώλεια των δεδομένων του.

Για το λόγο αυτό οι συστοιχίες όλων των τύπων και ειδικότερα RAID 5 θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από μια στιβαρή Εφεδρική Στρατηγική Backup, όπως είναι η υπηρεσία Backup Experts Cloud Backup.

Επιστροφή