ολοκληρωμένη λύση backup

Ολοκληρωμένη λύση backup.

Αντί να "τραβάτε τα μαλλιά σας" όταν αναπόφευκτα μια καταστροφή συμβεί στα Δεδομένα σας, μπορείτε να έχετε εγκαίρως προετοιμαστεί για αυτή. H καθημερινή Cloud δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Backup αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για να προστατευθείτε από την απώλεια των πολύτιμων δεδομένων σας, είτε αυτή συμβεί ως αποτέλεσμα μιας Hardware καταστροφής, είτε μιας ακούσιας ή εκούσιας διαγραφής. Οι φυσικές καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι σεισμοί, μπορεί επίσης να σημάνουν το τέλος του ψηφιακού σας αρχείου. Ακόμα κι αν είστε από τους ελάχιστους που καθημερινά επιμελούνται της διατήρησης τοπικών αντίγραφων ασφαλείας, θα μπορούσατε κι εσεις να χάσετε Δεδομένα εάν παράλληλα δεν διατηρείτε αντίγραφα και σε κάποιο άλλο, εκτός τοπικού δικτύου, σε διαφορετικό γεωγραφικό τόπο προορισμό.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των Cloud Backup παρόχων ΜΕΤΑΠΩΛΟΥΝ μια τέτοιου είδους εφαρμογή κάποιας εταιρείας του εξωτερικού, και στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν μεταφράσει το menu της στα ελληνικά. Στην Backup Experts θεωρήσαμε τον τρόπο αυτό μη αποδοτικό...


Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία Backup Experts σας παρέχεται δωρεάν ένας δικτυακός File Server αντίστοιχης ως προς τα Δεδομένα σας χωρητικότητας (min 500GB). Στη συνέχεια τον τοποθετείτε στο δίκτυό σας και πλέον για οτιδήποτε αποθηκεύεται εντός του File Server αυτού διατηρούνται Cloud Αντίγραφα Ασφαλείας. Η Επικαιροποίηση των Cloud αντιγράφων ασφαλείας γίνεται με τη συχνότητα της επιλογής σας και προστατεύεται από AES 256 Bit Encryption. Ταυτόχρονα είναι εφικτή και η πρόσβαση στα Δεδομένα σας από οπουδήποτε υπάρχει Internet σύνδεση, από οποιουδήποτε τύπου συσκευή που μπορεί να διαθέτει browser.


Παρόλο που υπάρχoυν ορισμένα κοινά σημεία, οι υπηρεσίες Cloud Backup με τις υπηρεσίες Cloud Storage δεν πρέπει να συγχέονται. Οι υπηρεσίες Cloud Storage αποθηκεύουν τα αρχεία σας, κρατούν και υπό προϋποθέσεις μικρό χρονικό διάστημα versioning αυτών, όμως θα σας "κρεμάσουν" όσον αφορά τα αρχεία τα οποία διαγράφετε. Ένα στιβαρό Backup Plan όπως η υπηρεσία Backup Experts Cloud Backup διατηρεί τα διεγραμμένα αρχεία σας μαζί με την ιστορικότητά τους (versioning) για διάστημα ενός έτους δωρεάν και χωρίς να προσμετράται ο επιπλέον χώρος που αυτό συνεπάγεται στον τιμολογήσιμο χώρο που δεσμέυει ο χρήστης στο Cloud. Τέλος, η υπηρεσία Backup Experts Cloud Backup βασίζεται στον κανόνα των τριών σημείων ο οποίος υπαγορεύει την ύπαρξη 2 τοπικών (on premises) και 1 απομακρυσμένου (off-site) καθημερινά ενημερωμένου και με Ιστορικότητα σημείου αποθήκευσης. Οι υπηρεσίες Cloud Storage υλοποιούν 1 μόνο τοπικό και 1 απομακρυσμένο σημείο αποθήκευσης.


Ο όγκος των δεδομένων μας συνεχώς πολλαπλασιάζεται ενώ ταυτόχρονα οι απειλές είναι περισσότερες από ποτέ. Πιθανολογείται ότι μέχρι το 2020, βάσει στατιστικών στοιχείων, το 78% των επιχειρήσεων θα διατηρεί Cloud Αντίγραφα Ασφαλείας Backup των δεδομένων τους (forbes.com). Επομένως αν είστε επιχειρηματίας, το πιθανότερο είναι να αναζητήσετε κάποιον Cloud Backup πάροχο για τα Δεδομένα σας μέσα στα επόμενα χρόνια, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Όμως ποιά είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τη μία Cloud Backup υπηρεσία έναντι των υπολοίπων;


  • Ασφάλεια και απόδοση

Κατά την πλειονότητα των περιπτώσεων ο χρήστης εγκαθιστά μια εφαρμογή σε κάθε σταθμό εργασίας ή/και Server. Έπειτα γίνεται επιλογή των folders με τα αρχεία για τα οποία είναι επιθυμητή η δημιουργία Backup στο Cloud, ρυθμίζονται ημέρες και ώρες κατά τις οποίες θα "τρέχει" η διαδικασία και έτσι ξεκινά το Upload των αρχείων σε κάποιο Cloud στο εξωτερικό, ίσως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κλπ. Όσον αφορά την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των Cloud Backup παρόχων ΜΕΤΑΠΩΛΟΥΝ μια τέτοιου είδους εφαρμογή κάποιας εταιρείας του εξωτερικού, και στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν μεταφράσει το menu της στα ελληνικά. Στην Backup Experts θεωρήσαμε τον τρόπο αυτό μη αποδοτικό. Θεωρούμε καταρχήν κακή πρακτική την διατήρηση αρχείων εντός των σταθμών εργασίας. Όλα τα αρχεία της εταιρείας πρέπει να φιλοξενούνται εντός ενός File Server ο οποίος θα είναι δικτυακός (Nas) και θα υλοποιεί κάποια RAID συστοιχία δίσκων τύπου mirror ή double και πάνω parity, όπως ο ΔΩΡΕΑΝ File Server που παρέχεται με κάθε Backup Experts συνδρομή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να "τρέχουν" αυτοματοποιημένα checks τα οποία θα ελέγχουν την καλή κατάσταση του Server, και τα οποία θα ελέγχονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε 3 πράγματα:

►Την άμεση εναλλαγή του χρήστη από το ένα Τερματικό στο άλλο, χωρίς να πρέπει να αντιγράψει τα αρχεία του.
►Την τοπική ασφαλή διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας και τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανατρέξει άμεσα σε αυτά εφόσον χρειαστεί.
►Την κατάργηση της διασποράς των δεδομένων. Η πρόσβαση στα αρχεία της εταιρείας είναι κοινή και η εικόνα του κάθε αρχείου ίδια για όλους τους χρήστες.

Επιπλέον για λόγους ασφαλείας, η Κρυπτογράφηση των δεδομένων είναι απαραίτητη. Κρυπτογράφηση ικανή νοείται μόνο εκείνη που βασίζεται σε κάποιον κοινώς παραδεκτό αλγόριθμο όπως ο AES.


  • Ταχύτητα & Επαναφορά

Για τη σύγκριση των διαφόρων Cloud Backup υπηρεσιών, ο παράγοντας ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Η Επικαιροποίηση των δεδομένων πηγής-προορισμού προϋποθέτει την ταχύτατη εξεύρεση των μεταξύ τους διαφορών και έπειτα την αποδοτικότερη δυνατή συμπίεση των δεδομένων για την μέσω Internet μεταφορά τους. O δωρεάν δικτυακός File Server που παρέχουμε με κάθε Backup Experts συνδομή είναι προγραμματισμένος και διαθέτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για να είναι η καθημερινή Backup διαδικασία εφικτή εντός των λιγότερων δυνατών χρονικών ορίων και χωρίς να επιβαρύνονται οι πόροι των συστημάτων της επιχείρησής σας. Έπειτα η επαναφορά των δεδομένων σας διενεργείται εντός 24 ωρών ανεξαρτήτως όγκου από το Backup Experts Cloud και δεσμευόμαστε γραπτώς γι' αυτό. Αν επιθυμείτε επαναφορά μικρού μόνο όγκου αρχείων,αυτή μπορεί να γίνει άμεσα μέσω Internet. Στις περισσότερες εφαρμογές Backup θα χρειαστεί να περιμένετε την ολοκλήρωση του Download των αρχείων σας, ο χρόνος του οποίου θα εξαρτηθεί από τον όγκο αυτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι θα μπορέσουν να σας κατευθύνουν στην ορθή επιλογή Cloud Backup παρόχου. Ένας από αυτούς είναι το κόστος, όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως ο Κανόνας των τριών σημείων, ο κοινός τόπος φιλοξενίας των δεδομένων, η εφικτότητα ολοκλήρωσης καθημερινών συγχρονισμών, η ταχύτητα επαναφοράς των αρχείων και η ασφάλεια των Backup διαδικασιών.

Επιστροφή