4 συμβουλές για των έλεγχο των backups σας

4 συμβουλές για των έλεγχο των backups σας.

Κάθε επιχείρηση που σέβεται τα Δεδομένα της έχει λάβει εκ των προτέρων μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν απώλειας, αυτό όμως δεν αρκεί. Προκειμένου να σιγουρευτείτε ότι η απόδοση του Backup Plan σας είναι ικανοποιητική, χρειάζεται να διεξάγετε τακτικούς ελέγχους. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε 4 χρήσιμες συμβουλές για των έλεγχο των backups σας.

1. Κατανομή ελέγχων

Κατανείμετε τις διαδικασίες ελέγχων των αντιγράφων ασφαλείας. Έτσι ο κάθε υπάλληλος θα γνωρίζει το ρόλο του μέσα στη διαδικασία και θα αποκτά τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου ο χρόνος που θα αφιερώνει να γίνεται ολοένα και λιγότερος. Στις περισσότερες επιχειρήσεις το σύνολο των δεδομένων δεν αφορά αποκλειστικά έναν υπάλληλο ή όλους τους υπαλλήλους. Αντίθετα κάθε υπάλληλος, ανάλογα με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, τον αφορά συγκεκριμένο μέρος των δεδομένων και τα Δεδομένα αυτά είναι σε θέση να ελέγξει αποτελεσματικά.

2. Διεξαγωγή τακτικών ελέγχων

Έτσι μόνο θα μπορέσετε να εντοπίσετε όλες τις αδυναμίες και με την πάροδο του χρόνου να τις επιλύσετε με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο. Δημιουργήστε ένα πλάνο για την επαναλαμβανόμενη διεξαγωγή των ελέγχων. Μπορεί να είναι χρονοβόρο, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος να εξασφαλίσετε ότι τα Αντίγραφα Ασφαλείας σας θα σας καλύψουν πλήρως στην απευκταία περίπτωση που κάτι απρόοπτο συμβεί.

3. Αυτοματισμός

Προς Θεού μην εκτελείτε τις Backup διαδικασίες χειροκίνητα! Το Ανθρώπινο Λάθος είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές ενός στιβαρού Backup Plan. Στις μέρες μας είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες τεχνολογίες με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε χωρίς κόστος να αυτοματοποιήσετε όλες τις Backup διαδικασίες της επιχείρησής σας. Ρωτήστε μας πώς.

4. Εφεδρεία (Redundancy)

Η ύπαρξη των εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας σας σε ένα μόνο τοπικό σημείο θέτει σε κίνδυνο τα Δεδομένα σας. Για να είστε 100% σίγουροι ότι διαθέτετε ένα στιβαρό εφεδρικό σύστημα για τα Δεδομένα σας θα πρέπει να φροντίσετε για την ταυτόχρονη ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας σε 3 τουλάχιστον διαφορετικά τοπικά σημεία (Κανόνας των τριών σημείων). Η υπηρεσία Backup Experts Cloud Backup φροντίζει να σας παρέχει τόσο ένα ακόμη εφεδρικό τοπικό σημείο αποθήκευσης δωρεάν, όσο και ένα απομακρυσμένο (Cloud), όπου και τα 2 αυτά τοπικά σημεία επικαιροποιούνται σε καθημερινή βαση.

Τα Δεδομένα σας είναι αλληλένδετα με την ίδια την ύπαρξη της επιχείρησής σας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει καθημερινά να λαμβάνετε την μέριμνα που απαιτείται για τη διαφύλαξή τους.

Επιστροφή